Kan vi ha monopol på grunnverdiene i barnefotball?

Er redd vi mister noen på veien dersom vi påberoper oss retten til å inneha monopol på grunnverdier i barnefotballen...

Som 'fotballelskere' er det viktig at vi jobber med og for rekruttering til sporten vår.

NFF bygger på grunnverdier som; 'flest mulig, best mulig, lengst mulig', som er flotte og riktige verdier mener jeg.

Tror vi er bra på å beholde utøverne lengst mulig, gode på organisering og struktur. Men har vi noe å gå på i forhold til grunnverdiene; 'best mulig og flest mulig?'

Konkurransen om barna er større enn noen gang. Barna nærmest bader i gode aktivitetstilbud og med foreldre som gode pådrivere og viktige aktører når barna skal velge aktivitet, er det viktig at vi fremstiller sporten vår i fotballens ånd; 'fotball er for alle!'

Foreldre i dag er oppdatert på hvilke tilbud som gjelder for barna sine. De er også blitt mer bevisste på hva de har krav på som medlemmer.

Vi har heldigvis mange supre ildsjeler i fotballen som uselvisk gir seg til sporten vår. Men vi ser også en økende trend spesielt blant foreldre som i større grad enn før er opptatt av tilbudet som gis og at tilbudet er tilpasset deres barn. Samfunns normen krever nå at det skal legges tilrette individuelt. Og her kommer verdispørsmålene inn.

Verdier som omhandler holdning og oppførsel er vel og bra men det er når vi knytter disse opp mot fotball faget vi bør være forsiktige slik at vi ikke ekskluderer. Dette kan fort oppfattes som at man må inneha gitte verdier for å spille fotball og da er jeg redd vi mister noen på veien. Og dette kan i ytterste konsekvens gå utover grunnverdiene; 'flest mulig og best mulig'....

Ingen bør ha monopol på verdier i fotballen. Vår elskede sport er til for alle og vår jobb er å tilpasse individuelt så godt det går. Og etter mitt skjønn burde vært en av grunnverdiene...

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits