Sportsplaner som utvikler egen identitet

Fler og fler klubber børster nå støvet av gamle 'sportsplaner' og setter igjen spillerutvikling på dagsorden med god hjelp fra NFF og Toppfotballsenteret med påtrykk fra UEFA/FIFA (akademi programmet) mfl. Og de mest ivrige klubbene ansetter trenereveiledere og spillerutviklere som skal bistå i arbeidet. Det gis i tillegg økonomisk støtte fra TFS til ansettelse av slike Trenerveiledere/utviklere. Toppklubbene går igjennom kvalifisering for å oppnå UEFA/FIFA akademi status, mens andre velger egne veier.

Mitt i alt dette spør jeg meg selv om disse 'sportsplanene' og fagplanene som lages, skaper disse klubb-identitet?

Det er en kjensgjerning at vi i Norge ser til utlandet når det gjelder trenerutvikling, toppspillerutvikling og klubbutvikling. Dog må vi spørre oss selv. Er disse fagplanene og strukturene direkte overførbare til norske klubber? Eller kopierer vi pga mangel på egen evne til å produsere?

I Europa er det de store klubbene som setter standarden for god spiller, trener og klubb utvikling. UEFA og FIFA og andre forbund er direkte inspirert av de samme klubbene. Men det vi ikke må glemme her er at disse klubbene lager fagplaner og strukturer som skal produsere og uttrykke egen klubb-identitet og dermed tilpasset klubbenes eget ønske om hva de ønsker å produsere og uttrykke. Mitt poeng her er at vi ikke kan kopierer ukritisk alt disse klubbene foretar seg, da vil vi alltid ligge et knepp etter. I mitt hode trenger vi ikke flere kopier. Vi trenger egne uttrykk med egen identitet. Klubber som tørr å utvikle 'egne' spillere, spillere som uttrykker klubbens identitet som i fellesskap utvikler en norsk identitet. (Ref. Drillo.)

RBK og LSK setter dette på dagsorden gjennom å ansette trenere som uttrykker klubbens identitet, men er dette nok? Eksempelvis; RBK følger den hollandske modellen for spillerutvikling. Er den hollandske modellen det RBK ønsker å uttrykke?

VIF og 08 er i ferd med å utvikle egen identitet gjennom å gjennomføre fagplanene fra A til Å, fra barn til senior. Samhold mellom trenerne internt hvor A lagstreneren er svært opptatt av og direkte involvert i hva og hvordan klubben utvikler de unge spillerne. Hvor klubbstyrene ansetter trenere, spillerutviklere og trenerveiledere på langtidskontrakter osv.

Føler vi for ofte kopierer i mangel på egen evne til å produsere. Det oppleves som at vi ikke har tillit til egen utviklingsplan og trenere. Vi ansetter heller store trenernavn fremfor å velge egne klubbtrenere. Vi stiller få eller ingen krav til disse trenerne om å benytte egenutviklede spillere og lar de ukritisk velge formasjon og lagstruktur i jakten på å oppnå kortsiktige resultat-mål. For meg må dagens topp trenere evne å legge formasjon og uttrykk etter klubbens utviklingsplan og de spillerne man har til rådighet. Og ikke komme inn fra høyre og snu opp ned på alt som er produsert. Her mener jeg bestemt at klubbene må bli tøffere!

Om vi tar det såkalte identitets endringen vi skulle gjennom fra Drillo fotball til Høgmo fotball. Fra å spille på det vi kunne til å kopiere Barca. Vi ser det samme i vårt forbund som vi ser i våre klubber. Ingen eller liten tillit til egne evner. Å denne mangelen på tillit synes jeg vi ser i våre antatt beste spillere også. I avgjørende faser av spillet faller de igjennom og ender derfor opp i tysk og engelsk 2 div akkurat som vårt landslag (FIFA ranking = 87). Vi skrotet Drillo tilnærmingen til fordel for Høgmo. Nå skroter vi Høgmo modellen for å følge Lagerbæk stilen. Vi kan ikke fortsette slik!

Nei nå må hver og en klubb tørre å utvikle egen identitet! Det samme må forbundet!

Fortsatt god sommer

4 kommentarer

Marius

16.07.2017 kl.14:56

Godt poeng. Jeg tenker at det ofte er lurt å se til andre, etter ting som kan passe i egen klubb. Noen ting som andre gjør godt er ikke automatisk fornuftig å bruke mye ressurser på å få inn i eget opplegg. Etter denne silinga sitter man igjen med noen ting som kan passe, og disse må tilpasses egen klubb, spillere og trenerressurser.

God sommer 😊

ZFC

16.07.2017 kl.14:59

Godt innspill Marius:

Kenneth W

16.07.2017 kl.18:36

Enig i mye her Kjetil. Å det som er sikkert er at kopien kan aldri bli bedre enn orginalen👍👍

Kjetil Z

16.07.2017 kl.18:56

Enig Kenneth.

Setter jo dette litt på spissen ved å si at vi ikke skal kopiere gode prestasjoner og programmer. Men jeg er ute etter den underliggende tvilen og usikkerheten som gjør det nærmest umulig å skape egen identitet. Vi må tro på det og tørre! Hvis ikke forblir vi i bestefall kopier....

Skriv en ny kommentar

hits