Talentspeiderne har i oppgave å finne gode spillere. Bedre enn de man har...

Som 'speider' selv gjennom en årrekke har alltid den viktigste oppgaven for klubbene jeg har hatt speider oppdrag for vært å hente 'nye' spillere til klubben. Man ble ansatt nettopp på dette grunnlaget. Og de man hentet skulle helst være utlendinger da klubbene selv hadde kontroll på hjemme-markedet. Kriteria-2 var at de som ble hentet måtte være bedre enn de man hadde fra før.

I ettertid har man spurt seg selv om hvorfor man må hente fra utlandet når de hadde kontroll på hjemme-markedet?

Tydeligvis var klubbene klare på at de man hadde i egen klubb eller i hjemme-markedet ikke var gode nok?

Er det da slik at man ikke har tro på egen evne til å produsere spillere?

Er det da korrekt at norske spillere ikke er attraktive nok og ikke gode nok for egen klubb og det internasjonale markedet? Eller?

Personlig er jeg helt enige med klubbene her. Og at man skal hente bedre spillere enn de man har. Spillere som hever nivå i treninger og matcher. Vinnertyper som gir alt for klubben og for å vinne osv osv.

Men samtidig er dette en erkjennelse om at vi er for dårlige til å produsere selv.

Og dette er bekymringsfullt!

Speiderne blir sjeldent spurt om å 'speide' i egen klubb. Tørr å påstå at dersom 'speiderne' blir brukt mer i egen klubb og i hjemme-markedet så ville man i større grad blitt dyktigere til å produsere egne spillere til det norske og internasjonale markedet. Speiderne kjenner det internasjonale nivået og kan bidra til å sette kriteriene for spillerutviklingen.

Om man ser til internasjonale toppklubber ser man at speidingen foregår på en helt annen måte enn hva som er tilfelle i Norge. Barcelona er vel det beste eksempelet. Johan Cruyff modellen var å bygge spillere selv. De som skulle hentes skulle komme inn så tidlig som mulig slik at de kunne produsere de selv. Barca trenerne var speiderne!

I dag ser vi RBK og Sarp 08 bruker mye av samme taktikk. De ansetter svært gode trenere i speider rollen. Ref Hallvar Thoresen i RBK og Thomas Berntsen i 08. Hallvar Thoresen er ansvarlig for treningsopplegget for de unge i RBK. Thomas Berntsen er tett på i 08.

Mitt poeng her er at flere klubber igjen bør se på egen utviklingsmodell og ressursbruk. Være ydmyke og reelle, igjen sette spillerutvikling på dagsorden. Spillerutvikling som produserer spillere for det internasjonale markedet.

Og min påstand er at speiderne kan benyttes til mer enn å 'hente bedre spillere enn de man har'...

God sommer og god spillerjakt

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits